Počasí

Neděle Skoro jasno 14/7 °C
Pondělí Zataženo 12/4 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 11/6 °C
Středa Polojasno 11/4 °C

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: v podatelně Úřadu městyse Svatava v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 07:00 - 12:00  14:00 - 16:30
  Úterý 07:00 - 11:30  12:00 - 14:30
  Středa 07:00 - 11:30  12:00 - 16:30
  Čtvrtek ZAVŘENO
  Pátek 07:00 - 12:00
 2. Telefonické podání: +420 352 623 534
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu urad@mestyssvatava.cz, podatelna@mestyssvatava.czelektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Úřad městyse Svatava, ČSA 277, 375 03 Svatava.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: v podatelně Úřadu městyse Svatava, ČSA 277, 375 03 Svatava v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 07:00 - 12:00  14:00 - 16:30
Úterý 07:00 - 11:30  12:00 - 14:30
Středa 07:00 - 11:30  12:00 - 16:30
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek 07:00 - 12:00

Telefonické podání: +420 352 623 534
Poštou na adresu: Úřad městyse Svatava, ČSA 277, 375 03 Svatava
Elektronicky na e-mail: urad@mestyssvatava.cz, podatelna@mestyssvatava.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: kb9amky
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně v podatelně Úřadu městyse Svatava
 • Poštou na adresu Úřad městyse Svatava, ČSA 277, 375 03 Svatava
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo městyse - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že zastupitelstvo městyse není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Poplatky vybírané obcí:

 1. Poplatek za psa - splatný k 31.3. každého roku
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství
 3. Správní poplatek za vidimaci a legalizaci
 4. Poplatek za užívání hrobového místa

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ZDARMA
Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé 2,- Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé 3,- Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné 3,- Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A4  barevné 4,- Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé 3,- Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé 4,- Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné 4,- Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A3 barevné  5,- Kč 
Při pořizování kopií menších formátů než A4 cena shodná jako u formátu A4
Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé 2,- Kč
Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné 4,- Kč
1 ks nenahrané CD 10,- Kč
1 ks nenahrané DVD 15,- Kč
Poštovné dle platných poštovních tarifů

Náklady na vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 30 minut)

50,- Kč za každou i započatou půlhodinu práce
Paušální částka za balné 10,- Kč

2019 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle 106/1999

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře