Fulltextové vyhledávání

Počasí

Středa Oblačno 28/17 °C
Čtvrtek Oblačno 25/14 °C
Pátek Oblačno až zataženo s trvalým deštěm 29/18 °C
Sobota Oblačno 26/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Svatava

2. Důvod a způsob založení

Městys Svatava (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Svatava
  ČSA 277
  357 03 Svatava

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městys Svatava
  ČSA 277
  357 03 Svatava

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 352 623 534

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mestyssvatava.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městys Svatava
  ČSA 277
  357 03 Svatava

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  urad@mestyssvatava.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  kb9amky

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 11925391/0100

6. IČO

00573141

7. DIČ

CZ00573141 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

2019

Informace ze dne 07.01.2019

Informace ze dne 01.02.2019

Informace ze dne 19.08.2019

2020

Informace ze dne 27.07.2020

Informace ze dne 2.11.2020

2022

Informace ze dne 09.05.2022

Informace ze dne 16.05.2022

Informace ze dne 20.05.2022

2024

Informace ze dne 05.04.2024

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy