Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony, směrnice

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, řád pohřebiště  2017 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností  2016 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní Svatavy  2015 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 1/2010 o vytvoření a použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava  2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o vedení technické mapy městyse  2014 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  2013 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  2013 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů  2011 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2011 
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava o vytvoření a použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava  2010 
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 - veřejný pořádek a ochrana veřejné zeleně  2008 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce. III. DODATEK   2004 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 4/2003 o příspěvku na částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřské š koly a š kolní družiny  2003 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 3/2003 o stanovení úhrady vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod a srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.  2003 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 1/2002 ze dne 17.01.2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o stanovení poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  2002 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 4/2000 z 1.12.2000 o veřejném pořádku a čistotě v obci Svatava  2000 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 2/2000 z 1.12.2000 o chovu zvířat na území obce Svatava  2000 

 

 

 

Počasí

Neděle Zataženo 13/5 °C
Pondělí Polojasno 10/4 °C
Úterý Zataženo 9/3 °C
Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 7/4 °C