Fulltextové vyhledávání

Počasí

Sobota Zataženo 23/14 °C
Neděle Oblačno 22/14 °C
Pondělí Zataženo 25/14 °C
Úterý Oblačno 32/16 °C

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky - Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků

Název vyhlášky Účinnost
 Obecně závazná vyhláška městyse Svatava o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  2024
 Obecně závazná vyhláška městyse Svatava o místním poplatku ze psů  2024
Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci 2022
Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 2021
Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2021, o místním poplatku ze vstupného 2021
Obecně závazná vyhláška městyse č. 3/2021, o užívání plakátovacích ploch v majetku městyse Svatava 2021
Obecně závazná vyhláška městyse č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Svatava  
Obecně závazná vyhláška městyse č. 5/2021, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 2021
Řád veřejného pohřebiště městyse Svatava 2020
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 10/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2020
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 9/2019, k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Svatavy 2020
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 8/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci 2020
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o chovu zvířat na území obce Svatava 2019
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2000, o veřejném pořádku a čistotě v obci Svatava 2019
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 3/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně veřejné zeleně 2019
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o stanovení úhrady vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě 2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 2019
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 6/2019, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a č. 2/2015, o vytvoření a použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava 2019
Obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 7/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o vedení technické mapy městyse 2014
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 2013